Drunkningsolycka på Kållandsö

Ur NLT:s nr för den 15 aug.1911 kunde man läsa följande notis.

”Drunkningsolycka på Kållandsö
Snickaren August Olsson född 1873 från Magnusberg och redaren för motorbåten Kållandsö.
Karl Brink, hade lördagen den 14:ds i en eka rott ut till den ö utanför Kleversbergen för att bada