Drunkningsolycka på Kållandsö

Brink gav sig först ut i sjön och sam ut till en ca20 meter därifrån belägen holme, Ankommen dit tillropade Olsson honom att stanna kvar, så skulle han strax komma efter. Olsson hade dock ej tagit mer än ett par simtag förrän han fick slag och sjönk utan att giva ett ljud ifrån sig.

Brink sam då tillbaka för att skaffa hjälp. Efter 15 minuters sökande fann man Olssons lik som låg på så grunt vatten att det kunde upptagas med hjälp av ett par åror
Den omkomne, som var en nykter och skötsam person sörjes närmast av fager och tre syskon. August Olsson eller som han sitt namn August Ollson synes ha varit en märklig man en s.k. tusenkonstnär. Till yrket var han finsnickare, men han var även konstnär och en skicklog fotograf. Tillsammans med fadern Klas Olsson född 1832och död 1924, innehade han en ångmaskin, som båda drog omkring med i bygden och som kunde hyras av bönderna för att dra exp. tröskverk.
Fadern var till yrket vagnmakare och träsnidare