Väderkvarnar

Väderkvarnar på Kållandsö

Ullereds Kvarn

Väderkvarnen vid Torp på vägen ner mot Spiken, placerad ca 100 meter söder om

Sorgen /Palmstedt) Kvarnen revs år 1937. Pojkarna som står framför kvarnen heter Anders Sterner, Sven och Anders Palmstedt.

Kvarnen var placerad på Djups udde vid Odensvik.

Odensviks Väderkvarn
Framför huset står Emma Djup. Mjölnare var Petter Djup bror till Emma

Läckö Kungsgård
Väderkvarnen låg på Kvarnberget söder om Läckö Kungsgård  Läckö 1:5
Är en Holkkvarn är konstruerad så att kvarnhuset är rörligt kring en trästock.

Mjölnare var August Skoglund

Eke Väderkvarn
Väderkvarnen vid Eke  ligger ca 500 meter före Eke Skola
Är en sk.kjortrlkvarn med hätta dit flyttad 1931 från en plats nära Missionkyrkan
Nu fritidshus.

Tranebergs väderkvarn och torpstuga.
Väderkvarnen en sk. Kjortelkvarn, låg norr om landsvägen 200 meter vänster Marie Kapell
När kvarnen uppfördes är obekant. Ägarna har bl.a. varit Abel, mera känd under namnet” Kvarnabel”. Omkring 1925 köptes kvarnen av Johan Magnusson, som bodde i kvarnstugan.
1938 köpte Folke Lindahl, som lät installera en råoljemotor i kvarnen, en anordning, som inte fungerade så bra. 1940 inköpte Olof Ulleryd kvarnen. Han lät riva den 1941 då den var i dåligt skick.

Väderkvarn vid Kroken ” placerad vi Anna i Höjdens bostad”

Fotot är taget i aug. 1948

Tillbaka