En dikt om Läckötörpa

Gammal dikt om Läckötôpra

Av Axel Nilsson Uppsala

I vråna där börjar det dagas

I Uppsala sôver di än

I Lönn där  legger di å gapar

Te Mästarns jär di inget än

I Grönedal där slipa di kniva

I Pinnele där slaktar di galten

I Ledet äter di palten