Bensin priser

När litrarna snurrade snabbare än koronorna.

1973 inträffade en milstolpe för svenska bilägare, då höjdes bensinpriset över en krona till 1 krona och 4 öre litern.

!3 år tidigare år 1960 låg bensinpriset på 73 öre per liter (se kvitto)

1960 tjänade en industriarbetare runt 5 kronor i timmen drygt 800 kronor i månaden
Om man räknar på inflationen kostade bensinen i dagens penningvärde c:a åtta kronor och femtioöre per litern – drygt hälften av dagens pris runt 15 kronor.

Vad är det som har hänt på vägen?

Fört och främst inträffade den stora oljekrisen på hösten 1973. Som en reaktion på Oktoberkriget i Mellersta Östen. 1973 samlades de oljeproducerande ländernas till ett möte
där det bestämdes att oljepriset skulle höjas kraftigt.

Det har under åren införts särskilda skattesatser för drivmedel som idag utgör en stor del av priset.
När 90-talet kom tog priset ytterligare ett skutt och kostade för första gången över 5 kroner litern närmare bestämt 6.29.

År 2004 sprängdes 10-kronersvallen och idag händer det att priset är uppe på 15 konor.

1960 var priset 73 öre/liter om man tankade för 20:-kr = 28 liter.

2022 ligger priset för etanol okt omk 17.00, 95 okt 22,00:-kr diesel 28,00:-kr.
Orsaken till de höga bensinpriset är höga elpriser, klimatomställning, och krig i Europa.