Smedegårdens historia fr.1694

Under Karl XII:s tid med alla krig förfall Läckö Slott och pengar saknades. Arbetare och tjänstefolk fick svara för underhåll, varje arbetare fick då bostäder med mantal satt jord i gengäld fick de arbeta ett antal dagar på Läckö.
Husesynsprotokoll från 1770 upptar fyra tjänstebostäder med mantal satt jord Glasmästarebostället Vallen, Smedbostället Smedegården, Snickarbostället Hulan samt kamrerbostället Ekebo Lars Nilsgård.
Det har beskrivits att dessa boningshus var sparrestugor utan innertak och loft. Taksparrarna lades tätt och klädes med sågbräder. På bräderna lades näver och allra överst skurna jordtorvor. Husets stomme bestod av bilat timmer som var nockat på utkant till en höjd av 1,5 meter.

Modell av en sparrestuga finns att se på Kållandsö Hembygdsgård
Man kan förutsätta att det första huset på Smedegården var ett sådant.
Storlek på Smedbostället Smedegården mätte 9,5 alnar lång, 7 alnar bred och 2,5 alnar i knuthöjd. = 5,70×4,20= c:a 24 m2 knuthöjd 1,5 m. Troligtvis fanns det fler bostadshus?
Familjer som har varit matalskrivna på Smedegården

1694-04-01 vigdes Bengt Larsson med Marit Jonsdotter de är bosatta på Smedegården
Bengt blev änkling gifter om sig år 1700-03-04 med Ingrid Jonsdotter från Karleby.
1760 kommer Slottssmeden Nils Åman gift med Chatarina Svensdotter till Smedegården de får fyra barn.
Maria 1762-01-026,Anders 1768-03-06,Lisa 1779-11-08,samt Lars 1782-10-03.
1804 bor en annan Slottssmed Jonas Lundberg gm. Lisa född Åman de har två barn
Anna-Greta 1804-09-12, Mari Catharina 1807-03-26.
1816 Johannes Jonsson gm. Maria Carlsdotter och blir hälftenägare i Smedegården med barn
Maja-lisa 1818-11-03, Carl-Johan 1823-02-03, Stina 1820-11-03.

1825 – 1863 bor Lars Andersson född 24 nov 1791-1866
gm. Maj Andersdotter född 18 nov 1786 död1863
9 sept 1866 avlider Lars i Smedegården och Maj lever till 1863.
Barn
Sven 1825-09-01, Johannes 1828-02-06 samt Maja Catharina 1829-10-03.Husförhör 1857/1860

18501880 Sven Larsson född gm. ”Bolla” Christina Larsdotter,
barn Maria Matilda 1851-08-09.

1880 Sven-Johan Brink f.1873 d.1931 gm. Anna-Greta Johansdotter f.1870 d.1917
Barn:
Nathalia f.1870 d.1925
Ragnhild f.1872 d. 1938
Carl f.1874 d. 1960
Anna f.1880 d. 1961
Johannes f.1889 d.1968
1921 övertar Johannes Brink och Ingeborg Brink Smedegården

1968 Övertar Martin o Hans  efter sin far
1992 Blir Hans Brink ensamägare till Smedegården 

foto från början av 2000 talet

Källa: Ullersbro till Läckö av Simon Granath
1 aln =2 for = 4 kvarter = 59,4 cm.