Sveriges Vagga

Utgrävningarna utfördes av arkeologer från Lidköping

I en avfallsgrop på boplatsen i Sunnerby på Kållandsö låg delar av vävtyngder, fragment av täljstenskärl,
keramik samt två vikingatida isläggar av ben. Avfallsgropen har daterats till 710-900 e.Kr. vilket betyder att isläggen deponerades där någon gång under vendeltid eller tidigt vikingatid.

En islägg är en slagsskridsko som bands fast under fötterna för att manskulle kunna ta sig fram över isen.
Att åka skridsko på nutida sätt var inte möjligt eftersom åkaren inte kunde ta skär.
Istället stakade man sig framåt med en järnspetsförsedd stav.

Isläggarna från Sunnerby har tillverkats av hästben och slipades släta på en sida.
I vardera ändan har hål borrats så att man kunde dra igenom läderremmar som sedan fästes runt foten.
Kanske har någon av människorna i Sunnerby Kållandsö roat sig en kall vinterdag med att åka på sina isläggar på fruset Ullersund
Sundet har för övrigt fått sitt namn efter asaguden Ull som i sagorna framställts som krigare och jägare och åkandes på just isläggar.

Dessa föremål kan ses på Värnermuseet i Lidköping och mer historia på Lidköpings Idrottsmuseum.

Hästben användes till skridsko .