Farfarsfar o Farfars levnad

Farfarsfar o farfars Levnadshistoria

Karl Svensson född 28 sept. 1827 i Ekebo Otterstad. Död 7 jan 1894 (67 år) i Gösslunda
hans föräldrar var Sven Larsson född på Berg Nolgården Otterstad den 27 juni 1879
död 17 mars 1852. gift 28 aug. 1805 med Stina Andersdotter född 1785 död. 1856
Utflyttad 1841 med sina föräldrar till Åsen Gösslunda. Karl Svensson gifter sig 28 aug 1849 med

Kajsa Svensdotter född 11 april 1828 Gösslunda
hennes föräldrar var Sven Olofsson        1790-1864
Kerstin Larsdotter                                    1806-1878
får 12 barn äldsta barnet var Sven-Johan nedan

Sven-Johan o Anna-Greta Brink

Sven-Johan Karlsson/Brink   född 1849 i Arvid Ersgården GösslundaHan vars soldat Levde rote 820 Vg-Dals reg. Kållands komp. 1872 i Sunnegata Otterstad
Inflyttad 1873 till L:a Klacklered/Otterstad Blev överflyttad från Nr.808 Backa Sunnersberg. Sven-Johan som antagits som soldat 1866.Enligt G:M 1875 är han 26 år med 8 tjänsteår, 5 fot o 8.5 tum lång. Han mönstrar vidare 1882,1885. År 1889 ansöker han om avsked:

Gifter sig den 12/6 1870 från Sunnersberg
Anna-Greta Johansdotter, hemmadotter i Skattegården Torpa Sunnersberg 
född 5/3 1843 i Hästänga/Sunnersberg Anna-Greta avled 27 jan 1917 i Smedegården
Föräldrar var
Johannes Andersson   1802-1861
Bolla Petersdotter       1806-1893

De bosatte sig  i Ulvedalen Sunnersberg där de fick två barn
Nathalia 1870, Ragnhild 1872
flyttade till L:a Klacklered 1873, där ytterligare två barn föddes
 Carl Alfred 1874. Anna   1880 
Sedan går resan till Smedsgården/Otterstad 1880.
Sven-Johan o Anna-Greta stod som arrendatorer 1889 på Smedegården där föddes  Johannes 1889.

Husförhör från 1880 Smedsgården Otterstad innehåller följande
Sven-Johan Brink   1849
Anna-Greta Brink   1843
Natalia                     1870
Ragnhild                  1872
Karl Alfred              1874
Anna Kristina          1880     
Karl Anders Johansson dräng  f. 1852  Källby
Karl Alfred Karlsson     dräng  f 1863 .Gösslunda
Karolina Apelqvist         piga   f1863   Otterstad

Arendekontraktet på Smedgården 1989 ingick även ett skogsområde vid Trelleslätt och torpet Kålartorpet. Trelleslätt avvecklades 1898,Kålartorpet avvecklades den 14 mars 1909 till Torsten Jansson
1922 övertog Johannes arrendekontraktet av sin far Sven-Johan.
1931 Köpte Johannes o Ingeborg Smedegården av Kronan (Läckö Kungsgård) för 17.030 kr

Efter Anna-Gretas död 1917 bodde Sven-Johan kvar i Smedegården när sonen Johannes gifte sig 1921 med Ingeborg Kristina Sunnerlöf flyttade Sven-Johan till Ulriksdal under Vänsjö
Sven-Johan avled  17/2 1931 i Ulriksdal under Ullered  82 år gammal.

Tillbaka