En dikt om Läckötörpa

Gammal dikt om Läckötôpra Av Axel Nilsson Uppsala I vråna där börjar det dagas I Uppsala sôver di än I Lönn där  legger di å gapar Te Mästarns jär di inget än I Grönedal där slipa di kniva I Pinnele där slaktar di galten I Ledet äter di palten

Publicerat den
Kategoriserat som Inlägg