Frimärke

Frimärke utgivet för Thorsten Rundenchöld
”Svenska skolans fader”