Den har varit hotad under åren, på 40-talet var den nära att falla öde för avverkning för att bli material för tillverkning av kistor, men eken överlevde den gången. sedan en tid tillbaka är det förbud på att avverka ek. Denna ek har blivit märkt för kulturhistoriskt bevarande.