Einar Theodor Lilis

Einar Lilie var son till Johan och Elisabett Nilsson Falun Strö flyttade 1890 till Andersgården Hovby, tog examen vid Skara högre allmänna läroverk 1909 blev student vid Göteborgs högskola och avlade en filosofie kandidatexamen 1911. Hans huvudämne blev nordiska språk.
1914 avlade han en filosofisk ämbetsexamen. 1919 filosofie licentiat och disputerade 1921 med avhandlingen Studier över Nomina agentis i nutida svenska, avslutad med att bli filosofie doktor 1923.

Einar var allt från ungdomen idrottsintresserad och engagerade sig bland annat i Skara IF och Sveriges Akademiska Idrottsförbund där han 1913–1921 var ledamot av styrelsen.
Han tävlade själv, särskilt i friidrott och blev både svensk och nordisk akademikermästare i längdhopp och tresteg. Lilie gör en resa till England och ser där kvinnlig friidrott.
Tävlingarna gör intryck på honom och han bildar vid hemkomsten 1925 Svenska Kvinnliga Idrottsförbund och blev dess ordförande 1925–1927. Han hade säkert ett finger med spelet när Lidköpings Idrottssällskap bildades en damsektion 1926 och började arrangera särskilda friidrottstävlingar på Framnäs. Många unga damer sökte sig nu till LIS för att pröva på friidrott många av dessa klev in i svenska eliten Att Einar Lilie var en föreningsmänniska kan man läsa följande, han var
1914–1916 sekreterare i Göteborgs högskolas gymnastik- och idrottsförening, 1916–1922 dess vice ordförande och från 1922 föreningens ordförande.
Vidare var han sekreterare i styrelsen för Örgryte IS, vise ordförande 1917–1921 och ordförande 1932–1938.
Lilie var även ledamot av styrelsen för Svenska Idrottsförbundet,
Ledamot av styrelsen för Sällskapet för friluftsledare 1920–1934, Ledamot av styrelsen för Svenska skolidrottsförbundet 1921–1956, Ledamot av styrelsen för Svenska Fotbollsförbundet 1922–1923, Ledamot av styrelsen för Svenska lekförbundet 1922–1925 och var Ordförande i Sveriges kvinnliga idrottsförbund 1925–1927.
Dessutom vice ordförande i Internationella kvinnliga Idrottsförbund 1926–1934 ledamot av Riksidrottsförbundets överstyrelse 1926–1955.
Ordförande i Svenska Idrottsförbundets kommitté för kvinnlig idrott 1927–1934, ordförande i Göteborgs skolidrottsförbund 1933–1956.

Einar Lilie

Källor:           Wikipedia
                      Ancestry
                      Lidköpings Idrottsmuseum