Varudeklaration

Varudeklaration på en tvättäkta Kållandsöbo


Kållandsbo´n framför allt vackert. som exempel på skavanker han inte har kan nämnas;

Skåningens fotvårtor

Göteborgarens kartnaglar

Stockholmarens skvalpande vatten i knäna

Ångermanslänningens fotsvett och Smålänningens låga fotvalv.


Nej, Kållandsbo´n är i sanningen en prydnad för mänskligheten. Likt ett majestätiskt monoment höjer han sig över Värnen.

Hans blick är ärlig och trofast. Hans kinder glöda av hälsa, hans hållning är rakryggad och han står frimodig på den skaraborgska myllan.

Ändå – allra vackrast är han inuti. Där klappar ett ädelt hjärta och där har en obefläckad karaktär sitt säte. Lägg därtill en nästan överjordisk snabbhet i tanken, en klokhet, en känslighet som saknar motstycke.

Ställ Kållands´bon inför de svåraste problemen, stapla upp framför honom all jordens bekymmer,

kom till honom med konflikter och elände.


Kållands´bon kommer att lyssna tålmodigt på dina jämmerliga klagovisor, men du kommer strax att finna tröst i hans kloka lösning på världsalltets dilemma.

Kållands´bon bävar inte för att ”va mä där de ä hett”  ock äter sil


Kållandsöpojkarnas visa

Av Ragnar Tengstrand


Spörj vandraren som färdats kring

utöver land och sjö,

on han har skådat någonting

som är som Kållandsö.

Han svarar: ”Mycket har jag sett

av jordens underland

men intet skönare än det

vid Vänerns vida strand”


Säg, har du stått vid Navens fyr

en solig sommardag

och sett, hur väner skummet yr

vid varje böljas slag,

och har du dröjt en aftonstund

på Kleversbergens krön

och skådat över fjord och land-

var finns en trakt så skön.


Ro ut en kväll i solens glöd

bort emot Ekens strand,

se, slottet mur står rosigt röd

i aftonsolens brand!

Längst bort vid horisontens kant

syns Djuön, lång och låg,

och Kullens kägla stiger brant

ur Kinnevikens våg.


Här är mitt land, här är mitt hem,

här strävar mor o far

som deras fäder före dem

sen gråa forntids dar.

Här har de hämtat mödans lön

ur åkerteg och fjord.

Här har de mötts till sång och bön

kring Herrens nådes ord.


Så vill och jag i Herrens namn

så gott jag det förmår

försöka troget sträva fram

i mina fäders spår

och växa till i vett och dygd

och ej gå slapp och slö

men bli till heder för min bygd,

mitt kära Kållandsö

 


  Tillbaka

.


Tillbaka


Copyright  © All Rights Reserved