Väderkvarnar

Väderkvarnar som har funnits på Kållandsö under 1900-talet


Väderkvarn vi Eke vägen mot Granvik


Byggd år


Väderkvarnen vid Kroken Kållandsö


Typ; Holkekvarn

Uppförd 0mk.1850

Brukare Johannes Magnusson 1816-1901

Nuvarande plats; Kållandsö Hembygdsgård

Väderkvarn vid "Djups udde" vid Odensvik

Kvarnen är s.k kjortelkvarn

med på bilden är Emma Djup.

Sista mjölnaren hette Petter Djup, bror till Emma


Bilden är f 1910

Väderkvarnen vid Torp, placerad ca 100 meter döder om mangårdsbyggnaden, Sorgen

Kvarnen revs 1937

På bilden  Fr vä, Anders Sterner, Sven o Anders Palmstedt.

Låg på Kvarnberget som ligger söder om Läckö Kungsgård

Siste mjölnaren hete August Skoglund.

Tranebergs Väderkvarn med kvarnstuga.

En s.k. kjortelkvarn. låg norr om landsvägen 200 meter väster om Marie Kapell.Byggår ?

Ägare har varit Abel, mera känd som "Kvarnabel"

1925 köptes kvarnen av Johan Magnusson, som även bodde i kvarnstugan.

1938 köptes kvarnen av Folke Linndahl

1940 inköptes den av Olof Ulleryd och han lät riva den 1941

Ullereds Kvarn


Placerad på samma höjd blev ersatt av den nuvarande El.kvarnen

Byggd omk.1930

Copyright  © All Rights Reserved