Smedegården

Folke Brinks Hemsida

Föräldrahemmet Smedegården

Areal:  16 ha åker  22 ha  skog

Sven-Johan Carlsson/Brink, soldat född 2 juni 1849 Gösslunda socken. Var verksam vid rote Västgöta Dals regemente, Kållands kompani fram till 1872.Avled i Smedegården den 17 feb 1931.

Gift den 12 juni 1870 med Anna-Greta Johansdotter född den 5 mars 1843 i Hästänga Sunnersberg Otterstad 

Levde som soldathustru 1873 i L:a Klakered Otterstad.Avled i Smedegården  den 6 jan 1917.


Inflyttas till L:a Klackered Otterstad 1873 .Brink antagits den 2 juli 1886. Blev den 17 juni 1872 hit transporterad från Nr 808 Backa Sunnersberg.


Omkring år 1893 byggdes det ett nytt bostadshus med placering på höjden ovanför det gamla.Det nya bostadshuset fick farfar finansera själv.

Ägaren Kronan  vägrade, men farfar fick avverka skogen vid "Trelle" som ägdes av Kronan för att verkställa nybyggnaden.

När Johannes gifte sig 1921 flyttade Sven.Johan till "Hasselgrens" fram till sin död 1931


Sven-Johan o Anna-Greta fick fyra barn.


Nathalia     f 10 jan 1870 i Sunnersberg

Ragnhild    f 11 juni 1872 i Sunnersberg

Carl           f 25 juli 1874  i L:a Klackered

Anna         f 12 juni 1880 i L:a Klackered

Johannes  f 25 nov 1889 i Smedegården


1889 skrev Sven-Johan och Anna-Greta på ett arrendekontrakt på Smedegården som låg under Läckö Kungsgård

dåvarande ägare var Axel Rudenschöld.


Läs arredekontrakt


Johannes och Ingeborg ( far o mor) gifter sig den 24 april 1921 och bosätter sig i Smedegården.

De får sju barn.


Kajsa

Britta

Martin

Sven

Astrid

Folke

Hans


Vid Sven-Johans död 1931 övertar Johannes och Ingeborg gården

1968 köper sönerna Martin och Hans Smedegården

1992 blir Hans ensam ägare till SmedegårdenÄldre historia om Smedbostället Smedegården


Under Karl XII:s tid med alla krig förfall Läckö Slott och pengar saknades. Arbetare och tjänstefolk fick svara för underhåll, varje arbetare fick då bostäder med mantal satt jord

i gengäld fick de arbeta ett antal dagar på Läckö.

Husesynsprotokoll från 1770 upptar fyra tjänstebostäder med mantal satt jord Glasmästarebostället Vallen, Smedbostället Smedegården, Snickarbostället Hulan samt kamrerbostället Ekebo Lars Nilsgård.

Det har beskrivits att dessa boningshus var sparrestugor utan innertak och loft. Taksparrarna lades tätt och klädes med sågbräder. På bräderna lades näver och allra överst skurna jordtorvor. Husets stomme bestod av bilat timmer som var nockat på utkant till en höjd av

1,5 meter.
 

Modell av en sparrestuga finns att se på Kållandsö Hembygdsgård


Man kan förutsätta att det första huset på Smedegården var ett sådant.

Storlek på Soldatbostället Smedegården mätte 9,5 alnar lång, 7 alnar bred och 2,5 alnar i knuthöjd. = 5,70x4,20=  c:a 24 m2 knuthöjd 1,5 m.

En beskrivning av soltatbostället Smedegården


År 1866 den 3 augusti

819. Närvarande vid husbesiktning var Rothållare Johannes Magnusson och soldat Orre.

Manshuset byggt 1842, täckt med halm och torv, brädfodrat 26 fot långt, 17 fot bret och 8 fot högt. Golvet i stugan bör omläggas av nytt och gammalt, nytt tak över kammaren och förstuga. Nya bågar i gavelfönstern samt nytt fönster i kammaren erfodras.


Ladugården uppförd år 1853 täckt med halm, 36 fot lång, 16 fot bred och 10 fot hög. Innehållande fähus, loge, och 2 ne lador, taket bör repareras och nya vindskivor uppsättas. Dörren mellan fähuset och ladan omgöres för att den blir tät.

Brunnen utan anmärkning.

Hägnader 172 famnar nya bör upprättas.Troligtvis fanns det fler bostadshus?


Familjer som har varit matalskrivna på Smedegården


1694-04-01 vigdes Bengt Larsson med Marit Jonsdotter de är bosatta på Smedegården

Bengt blev änkling gifter om sig år 1700-03-04 med Ingrid Jonsdotter från Karleby.


1723 Olof Åmam född i Tådene 1692 levde som slottssmed vid Läckö slott gift 1:a ggr 1723  med  Sopiha Tholsdotter och flyttade Smedegården gift 2:ggr. Gunnilla Andersdotter  fick sju barn.


1760 kommer Slottssmeden Nils Åman son till Olof Åman gift med Chatarina Svensdotter till Smedegården de

får fyra barn Maria född 1762,Anders född 1768,Lisa född 1779,samt Lars född 1782


1804 bor en annan Slottssmed Jonas Lundberg gm. Lisa född Åman de har två barn

Anna-Greta 1804-09-12, Mari Catharina 1807-03-26.


1816 Johannes Jonsson gm. Maria Carlsdotter och blir hälftenägare i Smedegården med barn

Maja-lisa 1818-11-03, Carl-Johan 1823-02-03, Stina 1820-11-03.


1825 – 1863 bor Lars Andersson gm. Maj Andersdotter.1860 avlider Lars och Maj lever till 1863.

De fick följande barn Sven 1825-09-01, Johannes 1828-02-06 samt Maja Catharina 1829-10-03.


1850 Sven Larsson gm. ”Bolla” Christina Larsdotter, barn Maria Matilda 1851-08-09.


1889 Sven-Johan Brink f.1873  d.1931 gm. Anna-Greta Johansdotter f.1870 d.1917

Barn:

Nathalia     f.1870  d.1925

Ragnhild    f.1872  d. 1938

Carl            f.1874  d. 1960

Anna          f.1880  d. 1961

Johannes   f.1889  d.1968

1921 övertar Johannes Brink och Ingeborg Brink Smedegården
Källa:  Ullersbro till Läckö av Simon Granath

1 aln =2 for = 4 kvarter = 59,4 cm.
TiTillbakallbaka


Sven-Johan o Anna-Greta Brink

Farfar o farmor

Familjeträdet

Copyright  © All Rights Reserved