Vattenhjul flyttas från Kållandsö

Folke Brinks  hemsida

Vattenhjul flyttas från Kållandsö till Götene 1991


Under 50 år höll hjulet vattnet borta från 1 500 hektar åker vid Bysjön på Kållandsö. Det är fem meter högt och använders senast 1961. När det nu tjänat ut, har det tagits tillvara av Rubens Maskinhistoriska i Götene. Transporten av hjulet dit skedde med en Munktell lokomobil från 1914 med en hastighet av sex kilometer i timme.

Egentligen borde det hundraåriga hjulet ha bevarats på Kållandsö men ingen ö-bo var intresserad.

Transporten från Kållandsö till Rubensmaskinhistoriska Götene


Detta vattenhjul tillhörde Traneberg Invallningsföretag under tiden 1901-1951Hugo Andersson f.d delägare av Tranebergs Egendom vid hjulet vid Rubens Maskinhistoriska.Transporten från Kållandsö till Rubensmaskinhistoriska Götene

Copyright  © All Rights Reserved