Våra första fotbollsregler

Folke Brinks  hemsida

Våra första fotbolls regler (på svenska språket)


I Sverige började fotboll och organiserad idrott att utövas på 1870 talet. Då i idrotts, men främst gymnastikföreningar, där inte bara gymnastik utövades

utan i princip alla dåtidens idrotter t ex rodd, simning, fri idrott, skridsko,. Man hämtade impulser ifrån Europa främst England, Stockholms Gymnastikförening,

som bildades 1875 av Viktor Blanck, var t ex. på turné till London 1880.

Man kom då i kontakt med bland annat fotboll o bandy. 885 träffades Stockholm, Göteborg och Visbys fotbollsklubbar en överenskommelse om användandet

av gemensamma regler för "svensk fotboll", ett mellanting mellan rugby och fotboll med mest överensstämmande med det senare spelet.


Första fotbollsmatchen i Sverige spelades i Göteborg på Hedens grusplan den 22 maj 1892 mellan Örgryte IS – Lyckans Soldater resultat 1-0.


Dessa regler är svåra att helt förstå, men de är ändå intressanta ur idrottshistorisk synpunkt.


§1.Ett mål godkännes genom en ärlig spark(”kick”) eller spänning (”drop kick”) av bollen från handen eller genom en

ärlig fotboll (bulley”) vilken för bollen genom alla hinder medan målets stänger. Stundom föreskrivits en viss höjd,

varefter bollen skall passera mellan stängerna


§2. Området eller banan för leken skall utmärkas genom sidogränser. Då bollen sparkas utom dessa gränser,

må vilken deltagare som helst sparka ut bollen vinkelrätt in på banan vid den punkt där den gick ut.


§3. En spelare, som är bakom bollen, dvs. närmare motsidans boll än hans medspelare i det ögonblick han sparkade bollen,

är ur spelet och får icke på något sätt deltaga annat än enligt med följande regel.


§4. Ingen spelare, som enligt föregående skall vara ur spelet, tillåtas att sparka bollen eller hindra någon att göra detta

förrän bollen blivit vidrörd av någon från motsatta flock, då han återigen likasom förut kan deltaga i spelet.


§5. En spelare, som ärligen får fatt bollen, antingen genom lyra eller vid första uppstudsningen,

må springa med densamma en kort bit i avsikt att erhålla tillfälle till en spänning (”drop kick”) eller och fullt ur händerna.


§6 Varje spelare av motsatta sidan må använda alla lovliga medel att förhindra den, som tagit bollen,

att spänna densamma eller giva den full spark ur hand.


§7. Att taga i eller fasthålla någon är på inga villkor tillåtet under någon tidpunkt av spelet.


§8. Slag, sparkar och krokben äro icke tillåtna.


§9. Vid början av spelet skola de båda sidornas anförare sig emellan överenskomma, huru länge spelet skall vara.


§10. Vid den överenskomna tidpunkten, oberoende av spelets tillfälliga ståndpunkt, skall en av anförarna utropa ”spelet slut”,

och spelet skall omedelbart därpå upphöra.


§11. För att icke överraskas sättes en vakt vid målet. Denna kan enligt anförarens ombytas under lekens gång.


 TillbakaTillbakaSven-Johan o Anna-Greta Brink

Farfar o farmor

Familjeträdet

Dokument/Artiklar

Idrottshistoria

Copyright  © All Rights Reserved