Lidköpings Velocipedklubb

Folke Brinks  hemsida

Lidköpings Velociped-Klubb ”Regler för ridt” från 1894 


1.Håll af till höger vid möte med åkdon eller ryttare. Föremål rörande sig i samma riktning som velocipeden passeras

på vänster sida


2. Gif signal på så tillräckligt avstånd, innan någon vägfarande upphinnes att den signalerade eger tid att noga vika undan

och besparas vid velocipedens passerande ofta förorsakad skrämsel. 


3. Vid bildandet av enkel från dubbel linje faller högermannen ner bakom sin sidokamrat.


4. Minska farten och gif signal vid hörnens passerande, så vida ni icke kan se framför Eder på tillräckligt afstånd,


huruvida vägen är klar eller icke. 


5. Vi afvikande vid hörnen åt vänster sida, lemna hvarje åkdon tillräckligt rum att passera på dess egen sida. 


6. Rid icke med uppdrifven hastighet förbi någon häst, och vid möte med sådan, som är motvillig att passeras

bör afsittning göras. 


7. Fotgängare skola icke nödvändigtvis tillropas, utan höfligt varnas. 

 

8. Vid samridning skall frontmannen, vid någons passerande bakifrån, tillkännagifva att flera följa. 

 

9. Så länge ridt å gångbanor härstädes är loflig, får medlem rida å samma med stor försiktighet och på eget ansvar 


10. Under ridt efter mörkrets inbrott skall lampa användas och varningssignal medels klocka eller annat lystringsmedel gifvas vid vägöfvergångar och på mycket trafikerade platser.Vid gemensamma utfärder må dessutom följande iakttagas: 


11. Hvar och en måste infinna sig å mötesplatsen å bestämd tid. 


12. Kapten rider först, vice kapten sist. 


13. Hvar och en måste under utfärden behålla den af kaptenen anvisad plats. 


14. Öfverträdelse av dessa ridtregler utestänger från vidare deltagande i utfärderna.


Tillbaka

Idrottshistoria

Sven-Johan o Anna-Greta Brink

Farfar o farmor

Familjeträdet

Dokument/Artiklar

Copyright  © All Rights Reserved