Drunkningsolycka på Kållandsö

Folke Brinks Hemsida

Text hämtat från NLT den 16 aug.1911.


Drunkningsolycka

på  Kållandsö


Snickare August Olsson från Magnusberg och redaren för motorbåten ”Kållandsö” Karl Brink hade på lördagen den 14 dennes

i en eka rott ut till den utanför Klevers-bergen belägen Djekneholmen för att bada.

Brink gav sig först i sjön och sam ut till en c:a 20 meter därifrån belägen holme.

Ankommen dit tillropade Olsson att stanna kvar så skulle han själv strax komma efter. Olsson hade dock ej tagit mer än ett par simtag förrän han fick slag och sjönk utan att giva ett ljud ifrån sig. Brink sam då tillbaka för att skaffa hjälp. Efter 15 minuters sökande fanns Olssons lik, som låg på så grunt vatten att det kunde upptagas med ett par åror. Den omkomne som var en nykter och skötsam person sörjes närmast av fader och tre systrar.


Tillbaka


Copyright  © All Rights Reserved