Berv av farfarsmor Kajsa 1894

Folke Brinks hemsida

Folkes, farfars mor Kajsa Svensdotter/Svensson  gift m Carl Svensson


Brev till ?


Åsen Gösslunda den 12/1 1894


Herrans nåd är var morgon ny. Äfen i dag har jag erfarit det. Jag vill vara tacksam till Gud för var dag jag får uppstiga och kläda mig fast det sker med stor börda. Men hans trofasta förbund det sviker ej han hafver lofvat jag skall bära dig tills din grå vader. Och han har sagt Si jag är när eder alla dagar intills verdens ände.

Nu har vi slutat det gamla året alla mödor och sorger är slut. Nu har vi börjat det nya året.

Må vi lefva helt nära Herran så vi äro redo när han kommer.

Jag vill tala om för eder mina kära barn och fråga fvarför ni inte har kommit till mig i hälgden, jag har väntat men allt förgäfvet nu kan jag ej vänta längre.

Jag undrar om Karl är rest till america? jag vill bedja att han kommer hem innan han reser jag har lite att skicka till barnen jag har bakat lite julkakor till barna då skall Karl få en fvcka? om han kommer.

Jag vill bedja att Ragnhild kommer hem till mig till lördag om hon kan få åka med någon. Om någon av systrarna Tali eller Anna följde med kanske mor och far kunde komma alla Välkomna och öfervara fästen, Är det ingen som vill gå med så vill jag bedja Ragnhild att du tar Tilda i Fågelkärr med dig om hon är hemma så du får någon i sällskap.

Jag vill tala om att jag har fått brev ifrån Emma. Hon talade om att hon hade de fått brev ifrån Otto han talade om att han skulle sända biljett i dagarna till Karl jag undrar om han fått den? Emma talade om att gossarna skulle skrifva och skicka mig något, men jag har inget hört jag undrar om ni har fått något till mig? Emma talade om att gossarna håller på med ett sågverk,  så kommer Karl bara dit så får han nog arbeten.


Emma var bjuden till Sofia och Petter men det blev sådan snöyra så tågen stannade ett par dagar ifrån onsdag till måndag, många mäniskor frös ihjäl. Emma hade bekymmer om jag hade fått packeten men den har jag inte bekommit ännu. Nu får jag så mycket tacka för veden som jag fick. Må Gud löna dig för den hjälp du gör din gamla mor.


Nu får jag sluta med många kära hälsningar till Far o Mor och alla barnen

Hälsa till Tali och Gustaf och lille Nathaniel ifrån eder gamla moder.

Uppfyll min begäran är ni så snälla och kom


Tackar Eder gamla moder.

Kajsa


Copyright  © All Rights Reserved