Begravningsplatser

Farfar

Sven-Johan Brink     död 1931


Anna-Greta Brink      död 1917


Plats: Otterstads Kyrkogård

Morbror

Torsten Sunnerlöf   död 1983

                 och

Margit Sunnerlöf     död  1995


Plats: Otterstad Kyrkogård

Far

Johannes Brink   död:1968


Ingeborg Brink     död: 1973


Plats:Otterstads Kyrkogård

Morfar

Fredrik Sunnerlövs

Familjegrav


Plats: Ottersrads Kyrkogård

Kajsa Gustavsson/Brink  död:2006


Olof Gustavsson  död: 2008


Plats: Otterstads Kyrkogård

Martin Brink      död 2008


Margareta Brink   död  2003


Plats: Otterstads Kyrkogård

Sven Brink    död 1999


Plats Otterstads Kyrkogård

Carl Brink  död 1960

med maka Gustava död 1956


Plats: Otterstads Kyrkogård

Gustav Jansson f 1864 död 1903


Faster

med maka Natalia född Brink död 1925


Plats:Otterstads Kykogård

Copyright  © All Rights Reserved