Smedegården

Folke Brinks Hemsida

Föräldrahemmet Smedegården

Areal: 16 ha åker 22 ha skog

Sven-Johan Carlsson/Brink, soldat född 2 juni 1849 Gösslunda socken. Var verksam vid rote Västgöta Dals regemente, Kållands kompani fram till 1872.Avled i Smedegården den 17 feb 1931.

Gift den 12 juni 1870 med Anna-Greta Johansdotter född den 5 mars 1843 i Hästänga Sunnersberg Otterstad

Levde som soldathustru 1873 i L:a Klakered Otterstad.Avled i Smedegården den 6 jan 1917.

 

Inflyttas till L:a Klackered Otterstad 1873 .Brink antagits den 2 juli 1886. Blev den 17 juni 1872 hit transporterad från Nr 808 Backa Sunnersberg.

 

Omkring år 1889-90 byggdes det ett nytt bostadshus med placering på höjden ovanför det gamla.Det nya bostadshuset fick farfar finansera själv.

Ägaren Kronan vägrade, men farfar fick avverka skogen vid "Trelle" som ägdes av Kronan för att verkställa nybyggnaden.

När Johannes gifte sig 1921 flyttade Sven.Johan till "Hasselgrens" fram till sin död 1931

 

Sven-Johan o Anna-Greta fick fyra barn.

 

Nathalia f 10 jan 1870 i Sunnersberg

Ragnhild f 11 juni 1872 i Sunnersberg

Carl f 25 juli 1874 i L:a Klackered

Anna f 12 juni 1880 i L:a Klackered

Johannes f 25 nov 1889 i Smedegården

 

1889 skrev Sven-Johan och Anna-Greta på ett arrendekontrakt på Smedegården som låg under Läckö Kungsgård

dåvarande ägare var Axel Rudenschöld.

 

Läs arredekontrakt

 

Johannes och Ingeborg ( far o mor) gifter sig den 24 april 1921 och bosätter sig i Smedegården.

De får sju barn.

 

Kajsa

Britta

Martin

Sven

Astrid

Folke

Hans

 

Vid Sven-Johans död 1931 övertar Johannes och Ingeborg gården

1968 köper sönerna Martin och Hans Smedegården

1992 blir Hans ensam ägare till Smedegården

 

 

Äldre historia om Smedbostället Smedegården

 

Under Karl XII:s tid med alla krig förfall Läckö Slott och pengar saknades. Arbetare och tjänstefolk fick svara för underhåll, varje arbetare fick då bostäder med mantal satt jord

i gengäld fick de arbeta ett antal dagar på Läckö.

Husesynsprotokoll från 1770 upptar fyra tjänstebostäder med mantal satt jord Glasmästarebostället Vallen, Smedbostället Smedegården, Snickarbostället Hulan samt kamrerbostället Ekebo Lars Nilsgård.

Det har beskrivits att dessa boningshus var sparrestugor utan innertak och loft. Taksparrarna lades tätt och klädes med sågbräder. På bräderna lades näver och allra överst skurna jordtorvor. Husets stomme bestod av bilat timmer som var nockat på utkant till en höjd av

1,5 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell av en sparrestuga finns att se på Kållandsö Hembygdsgård

 

Man kan förutsätta att det första huset på Smedegården var ett sådant.

Storlek på Soldatbostället Smedegården mätte 9,5 alnar lång, 7 alnar bred och 2,5 alnar i knuthöjd. = 5,70x4,20= c:a 24 m2 knuthöjd 1,5 m.

En beskrivning av soltatbostället Smedegården

 

År 1866 den 3 augusti

819. Närvarande vid husbesiktning var Rothållare Johannes Magnusson och soldat Orre.

Manshuset byggt 1842, täckt med halm och torv, brädfodrat 26 fot långt, 17 fot bret och 8 fot högt. Golvet i stugan bör omläggas av nytt och gammalt, nytt tak över kammaren och förstuga. Nya bågar i gavelfönstern samt nytt fönster i kammaren erfodras.

 

Ladugården uppförd år 1853 täckt med halm, 36 fot lång, 16 fot bred och 10 fot hög. Innehållande fähus, loge, och 2 ne lador, taket bör repareras och nya vindskivor uppsättas. Dörren mellan fähuset och ladan omgöres för att den blir tät.

Brunnen utan anmärkning.

Hägnader 172 famnar nya bör upprättas.

 

 

Troligtvis fanns det fler bostadshus?

 

Familjer som har varit matalskrivna på Smedegården

 

1694-04-01 vigdes Bengt Larsson med Marit Jonsdotter de är bosatta på Smedegården

Bengt blev änkling gifter om sig år 1700-03-04 med Ingrid Jonsdotter från Karleby.

 

1760 kommer Slottssmeden Nils Åman gift med Chatarina Svensdotter till Smedegården de får fyra barn Maria 1762-01-026,Anders 1768-03-06,Lisa 1779-11-08,samt Lars 1782-10-03.

 

1804 bor en annan Slottssmed Jonas Lundberg gm. Lisa född Åman de har två barn Anna-Greta 1804-09-12, Mari Catharina 1807-03-26.

 

1816 Johannes Jonsson gm. Maria Carlsdotter och blir hälftenägare i Smedegården med barn Maja-lisa 1818-11-03, Carl-Johan 1823-02-03, Stina 1820-11-03.

 

1825 – 1863 bor Lars Andersson gm. Maj Andersdotter.1860 avlider Lars och Maj lever till 1863. De fick följande barn Sven 1825-09-01, Johannes 1828-02-06 samt Maja Catharina 1829-10-03.

 

1850 Sven Larsson gm. ”Bolla” Christina Larsdotter, barn Maria Matilda 1851-08-09.

 

1889 Sven-Johan Brink f.1873 d.1932 gm. Anna-Greta Johansdotter f.1870 d.1917

Barn:

Nathaliaf.1870 d.1925

Ragnhildf.1872 d. 1938

Carlf.1874 d. 1960

Annaf.1880 d. 1961

Johannes f.1889 d.1968

1921 övertar Johannes Brink och Ingeborg Brink Smedegården

 

 

 

Källa: Ullersbro till Läckö av Simon Granath

1 aln =2 for = 4 kvarter = 59,4 cm.

 

 

 

TiTillbakallbaka

 

Copyright © All Rights Reserved

Sven-Johan o Anna-Greta Brink

Farfar o farmor

Familjeträdet