Begravningsplatser

Sven-Johan Brink död 1931

 

Anna-Greta Brink död 1917

 

Plats: Otterstads Kyrkogård

Johannes Brink död:1968

 

Ingeborg Brink död: 1973

 

Plats:Otterstads Kyrkogård

Fredrik Sunnerlövs

Familjegrav

 

Plats: Ottersrads Kyrkogård

Kajsa Gustavsson/Brink död:2006

 

Olof Gustavsson död: 2008

 

Plats: Otterstads Kyrkogård

Martin Brink död 2008

 

Margareta Brink död 2003

 

Plats: Otterstads Kyrkogård

Sven Brink död 1999

 

Plats Otterstads Kyrkogård

Carl Brink död 1960

med maka Gustava död 1956

 

Plats: Otterstads Kyrkogård

Gustav Jansson f 1864 död 1903

med maka Natalia född Brink död 1925

 

Plats:Otterstads Kykogård

Copyright © All Rights Reserved